Garantie

Belangrijk

Behoudens andersluidend uiteengezet, garandeert 123brandblusserbal.nl haar producten vrij te zijn van gebreken in materialen of vakmanschap gedurende een periode van vijf jaar na de datum van de oorspronkelijke aankoop. Claims onder deze garantie moeten worden gedaan via de erkende verkoper of geautoriseerde verkoper van wie de producten zijn gekocht. Als alternatief kunt u ons contacteren via ons contactpagina.

Originele aankoopbewijs inclusief het invullen en indienen van het officiële online garantie- en productregistratieformulier is vereist om een vordering in te dienen onder deze garantie. Voor geldige vorderingen zal 123brandblusserbal.nl, naar keuze, uw product repareren of vervangen of de kosten van de producten terugbetalen. Eventuele kosten die zijn gemaakt bij het maken van een claim buiten de garantie zijn de verantwoordelijkheid van de koper.

Belangrijk voorwaarden bij een garantie claim

- Deze garantie is alleen van toepassing op de oorspronkelijke koper en is niet overdraagbaar.
- Deze garantie is niet van toepassing op producten die onjuist zijn geïnstalleerd en / of anders gebruikt dan voor hun beoogde doeleinden.
- Deze garantie is niet van toepassing op schade aan het product dat wordt veroorzaakt door een crash, impact, misbruik van het product.
- Deze garantie is niet van toepassing wanneer er pogingen of sporen aanwezig zijn om de producten te openen of te repareren.
- Deze garantie is niet van toepassing wanneer het partij- / serienummer of de productiecode opzettelijk is veranderd, beschadigd of verwijderd.
- Deze garantie is niet van toepassing op normale slijtage, leeftijd of milieufactoren.
- Deze garantie geldt niet voor schade veroorzaakt door onofficiële accessoires toevoegingen die worden toegepast bij het product.
- Deze garantie geldt niet voor schade die voortvloeit uit commerciële of huishoudelijke verhuur van het product.

Beperkingen van aansprakelijkheid

Voor zover toegestaan door de wetgeving van Nederland, behalve de verplichtingen die specifiek in deze garantieverklaring zijn vermeld, zal 123brandblusserbal.nl of haar leveranciers van derden niet aansprakelijk zijn voor directe, indirecte, speciale, incidentele of consequente schade aan de koper of een andere partij.

omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Powered by Mijndomein